Advies werkgevers

Altum Juridisch Advies geeft begrijpelijk advies in allerlei zaken in het arbeids- en ambtenarenrecht. De wijze waarop ik adviseer ontzorgt en biedt passende oplossingen aan werkgevers. Door jarenlange ervaring in advieswerk aan besturen, directeuren en P&O-afdelingen heb ik oog voor verhoudingen en voor het feit dat een oplossing moet passen in het totaalplaatje van de bedrijfsvoering. Ook in situaties die volledig lijken te zijn vastgelopen, kan ik met een verrassende invalshoek de werkgever toch nieuwe oplossingsrichtingen bieden. Na deze advisering weet u waar u aan toe bent en kunt u weer verder.

Voorbeelden

A

Een zieke medewerker

U heeft een zieke medewerker waarbij de re-integratie niet vlot en u vraagt zich af of u deze medewerker kunt herplaatsen of ontslaan. Op het moment dat u bij mij aanklopt, lees ik het dossier met u mee. De relevante wet- en regelgeving heb ik paraat. Vervolgens sparren we over oplossingsmogelijheden en maken we een stappenplan. Hierna weet u hoe u verder moet met het dossier. Moeten er lastige brieven worden geschreven, dan lever ik u de inhoud daarvoor aan. Of ik lees mee met brieven die u of uw P&O-afdeling schrijft.

A

Ontoelaatbaar gedrag

U heeft een medewerker die ontoelaatbaar gedrag op de werkvloer vertoont. Dit kan variëren van regelmatig te laat komen tot het doen van een greep uit de kas. Eerst ga ik met u na of de feiten helder vaststaan. Is dit niet zo dan maak ik met u een plan van aanpak om de feiten vast te stellen. Vervolgens denk ik met u mee over de juiste aanpak van het gedrag en ik geef u direct advies en handvatten waarmee u de zaak kunt aanpakken. Ook hier geldt: moeten er lastige brieven worden geschreven dan kan ik u de inhoud daarvan aanleveren. Als er moeilijke gesprekken moeten worden gevoerd, waar u een jurist bij aanwezig wilt hebben, dan kan ik u uiteraard bijstaan.

A

Afscheid

U heeft een medewerker waarvan u met ‘wederzijds goedvinden’ afscheid wilt nemen. Ik kan met u meedenken over een passende financiële en juridisch oplossing. Namens u onderhandel ik met de jurist van de werknemer waarbij ik een zo scherp mogelijk resultaat voor u behaal. Een vaststellingsovereenkomst kan ik voor u schrijven of ik lees mee met de vaststellingsovereenkomst die uw afdeling P&O opstelt. Op deze manier komt u tot een passende oplossing die u niet te veel kost.

Ik heb Dieuwke leren kennen als een deskundige jurist die dossiers grondig aanpakt. Ze kijkt binnen de juridische kaders naar wat wel in plaats van niet kan en denkt daarin goed mee. In combinatie met haar persoonlijke benadering en toegankelijkheid is het zeer plezierig werken met haar.

Rosa Ambachtsheer

Adviseur HRM

Contact

Telefoon

06 36484459

Email

vanputten@altumjuridisch.nl

Adres

Kosterijland 7, 3981 AJ Bunnik

Kan ik u helpen?

Vraag hieronder een vrijblijvend intakegesprek aan.

3 + 6 =

Ik heb Dieuwke leren kennen als een deskundige jurist die dossiers grondig aanpakt. Ze kijkt binnen de juridische kaders naar wat wel in plaats van niet kan en denkt daarin goed mee. In combinatie met haar persoonlijke benadering en toegankelijkheid is het zeer plezierig werken met haar.

Rosa Ambachtsheer