Advies onderwijs

Het onderwijs kent een heel eigen set wet- en regelgeving. Schoolleiders en besturen zijn niet alleen werkgever maar komen ook met allerlei zaken rondom leerlingen, ouders en huisvesting in aanraking. In al deze kwesties wilt u juridisch advies dat begrijpelijk is en zo snel mogelijk naar een goede oplossing leidt. Zodat u snel weer verder kunt met datgene waarvoor uw onderwijsinstelling is bedoeld namelijk onderwijs geven.

Voorbeelden

A

Huurovereenkomsten

U heeft een bso-organisatie die naschoolse opvang (nso) regelt in uw schoolgebouw. U wilt nog een andere bso-organisatie binnen uw schoolgebouw toelaten om aan de vraag in bso te voldoen. Ik kan met u meelezen in de huurovereenkomst en convenanten of deze juist zijn opgesteld en of u niet tegen de overeenkomsten in handelt. Indien nodig kijk ik met u ter plekke of we goede argumenten kunnen bedenken om bepaalde beslissingen te motiveren. 

A

Ontoelaatbaar gedrag

U heeft een leerling (of een ouder van een leerling) die zich bij herhaling misdraagt en u wilt u hem van de school verwijderen. U vraagt zich of hoe sterk u staat en hoe u dit het beste aan kunt pakken. Ik kom bij u aan tafel om met u de beste manier van aanpak te bespreken. Dit betekent dat ik voor u inschat of uw beslissing haalbaar is en zo niet welke stappen u dient te ondernemen om tot een goede oplossing te komen. Voor alle zaken, ook hier, geldt dat ik brieven voor of namens u kan schrijven en bij lastige gesprekken aanwezig kan zijn.

Vanuit het grote schoolbestuur waar ik werk als directeur bedrijfsvoering, heb ik een aantal jaren samengewerkt met Dieuwke, die vanuit VOS/ABB onze vaste juriste was.
Deze samenwerking heb ik zeer gewaardeerd vanwege de deskundigheid, de zorgvuldigheid en de snelheid waarop Dieuwke omgaat met de vaak lastige juridische kwesties.
De samenwerking en het persoonlijk contact waren daarnaast uitstekend en persoonlijk. Zo werk ik ook graag.

Jan Aalberts, directeur bedrijfsvoering onderwijsstichting

Contact

Telefoon

06 36484459

Email

vanputten@altumjuridisch.nl

Adres

Kosterijland 7, 3981 AJ Bunnik

Kan ik u helpen?

Vraag hieronder een vrijblijvend intakegesprek aan.

14 + 14 =