Gepubliceerde uitspraken

De juridische werkelijkheid wordt mede bepaald door rechterlijke uitspraken. In mijn loopbaan heb ik vele procedures gevoerd. Een selectie van de gepubliceerde uitspraken met uitleg over mijn werkwijze vindt u hier terug.

Geen openheid van zaken over studie fiscaal recht tijdens sollicitatie

Het is van belang dat u uw medewerkers kunt vertrouwen. Maar wat nou als een sollicitant tijdens zijn sollicitatie een bepaalde onjuiste weergave van de feiten geeft en deze weergave vol blijft houden terwijl hij al in dienst is.

Mijn aanpak

In deze zaak heb ik met de werkgever meegedacht over de vraag of de feiten vaststaan, hoe ernstig de feiten zijn en welke maatregel passend is. Toen keuzes daarin zijn gemaakt en de medewerker tegen het besluit in bezwaar en beroep ging, heb ik namens de werkgever de procedure in die lijn gevoerd.

Zieke leerkracht kan niet meer voor de klas

Als een leerkracht door ziekte ongeschikt wordt voor haar werkzaamheden als groepsleerkracht dan moet de werkgever inspanningen verrichten om de leerkracht te herplaatsen in haar eigen functie. Zo nodig door het hergroeperen van taken of aanpassing van de werkomgeving. De vraag in deze casus was de vraag hoe ver gaat deze re-integratieinspanning van de werkgever?

Mijn aanpak

Ik heb met de werkgever meegekeken en de re-integratie inspanning in beeld gebracht. Vervolgens heb ik deze gewaardeerd en geadviseerd dat deze inspanning voldoende was geweest. De werkgever kon zijn beslissingen daarop nemen. Toen de werkneemster later beroep instelde tegen deze beslissingen heb ik met succes de keuzes en besluiten van de werkgever voor de rechter verdedigd.

Let op: in de uitspraak gaat het over het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BZA). Dit besluit bestaat niet meer en de regelgeving is inmiddels in de Regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs (ZAPO) opgenomen.

Huurovereenkomst van school met bso

Een school verhuurt een ruimte voor een kinderopvang A voor bso (bso A) in het gebouw. De school wil echter ook een andere kinderopvang B voor bso (bso B) in het gebouw toelaten. Bso A spant een kort geding aan omdat zij vindt dat de school een exclusief convenant met hen heeft en vindt dat zij ‘last heeft’ van bso B.

Mijn aanpak

In deze casus heb ik uiteraard eerst de overeenkomsten goed gelezen en gekeken wat partijen hebben willen afspreken. Maar ik ben ook naar de school zelf toegegaan om te kijken hoe de situatie er uitzag. Twee kinderopvanginstellingen voor bso in één school lijkt op papier immers wat veel van het goede. Ter plekke bleek dat er meer dan voldoende ruimte was voor beide bso’s en dat ze zelfs beide een eigen ingang konden gebruiken. In een kort geding heb ik met succes verdedigd dat de school ook met bso B een huurovereenkomst kon afsluiten. Afspraken konden daardoor snel worden nagekomen en voor leerlingen was er meer bso ruimte beschikbaar.

Rouleren binnen de organisatie en leeftijdsdiscriminatie

Overheidsorganisaties kunnen beleid hebben waarin staat dat ambtenaren moeten rouleren binnen afdelingen. Soms is er oud beleid waarin een leeftijdsgrens is opgenomen of is er beleid in soortgelijke overheidsorganisaties waarin een leeftijdsgrens is opgenomen. Kan een ambtenaar daar dan een beroep op doen?

Mijn aanpak

In deze casus heb ik vooral de beleidsstukken en de argumenten van de ambtenaar goed geanalyseerd en voorzien van een adequaat verweer. Het goed in kaart brengen van zo’n zaak en analyseren van de argumenten is meer dan de helft van de oplossing. In een dergelijke zaak zorg ik er daarnaast voor dat er op zo’n manier wordt geprocedeerd en gecommuniceerd dat de verhoudingen niet meer dan nodig verstoord raken. Partijen moeten immers na een procedure ook nog met elkaar samenwerken.

Beoordelingen

Bij ambtenaren zijn beoordelingen besluiten waartegen je bezwaar en beroep kun instellen.

Mijn aanpak

Bij elke beoordeling kijk ik of deze voldoende feitelijk en concreet is en of het beoordelingsreglement is gevolgd. Dat is enorm van belang voor het standhouden van een beoordeling als deze wordt aangevochten. Hieronder twee voorbeelden van beoordelingen waarin ik werkgevers heb bijgestaan.

Nieuwe feiten en omstandigheden

Soms wordt er een beroep gedaan op behoorlijk juridisch technische argumenten. Dan gaat het erom dat ik als jurist terugval op mijn juridische kennis, van in dit geval bestuursprocesrecht. Kun je om herziening van een besluit vragen, omdat er sprake is van een nieuw gebleken feit of veranderde omstandigheid als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). En wat is dan een nieuw gebleken feit of een veranderde omstandigheid?

Mijn aanpak

In een geval als dit zoek ik de wetgeving en achterliggende stukken helemaal uit en schrijf hem op in een schema. De werkgever kan dan zo begrijpelijk mogelijk zien wat de casus is en hoe ik de bezwaren zal weerleggen op zitting. De werkgever snapt waar het over gaat en kan goed voorbereid mee naar zitting.

Reiskosten

Over de uitleg van (beleids)regels kun je van mening verschillen. Hier was de werkneemster het niet eens met het feit dat de meerkosten van eerste klas reizen niet werden vergoed. Zij vond dat uit de regelgeving volgde dat dit in haar geval wel zou moeten gebeuren.

Mijn aanpak

In deze casus heb ik het beleid en de achterliggende gedachte van dit beleid goed bestudeerd. Dit heb ik naast de argumenten van de werkneemster gelegd. Als ik tot de conclusie kom dat een medewerker recht heeft op een vergoeding, zal ik dat de werkgever altijd melden. Dat was hier niet het geval. Ik heb geadviseerd nogmaals duidelijk aan mevrouw uit te leggen waarom zij niet voor de vergoeding in aanmerking komt en een concept voor de brief met de uitleg aangeleverd.

Helaas leverde dat geen acceptatie op en heb ik in een procedure de argumenten namens de werkgever naar voren gebracht. Zowel in processtukken als ter zitting.

Contact

Telefoon

06 36484459

Email

vanputten@altumjuridisch.nl

Adres

Kosterijland 7, 3981 AJ Bunnik

Kan ik u helpen?

Vraag hieronder een vrijblijvend intakegesprek aan.

12 + 3 =